Energilagring - ESS

Efterhånden som der tilsluttes flere sol- og vindenergianlæg, bliver det stadig mere vanskeligt og bekosteligt at sikre, at elnettet er stabilt. Midlertidig energilagring er derfor hurtigt ved at blive et væsentligt element i bestræbelserne på at holde udsving i netforsyningen inden for håndterlige grænser. Da feed in-tarifferne desuden er faldende, bliver de forretningsmæssige argumenter for et privat energilagringssystem, der øger egetforbruget, stadig mere overvisende. Midlertidig energilagring øger egetforbruget af høstet sol- og/eller vindenergi. Det næste naturlige skridt er 100 % egetforbrug og uafhængighed af nettet.

 

Victron katalog kan hentes her.