DC-DC Konvertere

Orion DC/DC er velegnet til brug i køretøjer og på skibe, hvor der benyttes et stadig større antal elektriske apparater. Eftersom størstedelen af dette lavvolts udstyr (f.eks. navigations- og radioudstyr, mobiltelefoner og hi-fi anlæg) er designet til 12V, tilbyder Orion en sikker konverter der leverer en 12V-strømforsyning fra et 24V-system. Orion er karakteriseret ved en meget høj virkningsgrad og sikkerhed.
Læs mere om Victron DC/DC-convertere her

* Findes både med og uden galvanisk adskillelse
* Fås i alle standardspændinger
* De justerbare Orion kan også bruges som batteriladere
* Enkel elektrisk og mekanisk montage
preload spinner